Kattolumityöt Jyväskylässä

Lunta on jo alkanut kertymään katoille, joten on tärkeää muistaa kattolumitöiden tärkeys! Tilaa meidät suorittamaan kattolumityöt ammattitaidolla Jyväskylässä.

Kattolumityöt ovat olennainen osa kiinteistösi riskienhallintaa. Oikein ja hallitusti suoritettuna kattolumityö säästää rakenteita rasitukselta ja estää hallitsemattoman lumen ja jään putoamisen alla kulkevien päälle. Muistathan, että vaikka kiinteistösi saattaisikin tuon lumikuorman kestää, olet vastuussa kiinteistön omistajana, jos lumet ja jäät tippuvat jonkun päälle. On järkevämpää hoitaa kattolumityöt ns. hyvän sään aikaan!

Pudotamme lumet katoltasi asianmukaisin välinein ja hallitusti. Homma hoituu meiltä nopeasti ja luotettavasti! Jotta kiinteistösi ja kattosi pysyy kunnossa, tilaa meiltä kattolumityöt kertaluontoisesti tai sopimuksella.

Kattolumityöt Jyväskylässä

Kannattaa toimia ajoissa!

  • Pakkaslumi on nopeampi ja edullisempi pudottaa
  • Jääkerrostumat voivat vahingoittaa katon rakenteita
  • Jääkerrostumat on hankalampi ja siksi kalliimpi hoitaa
  • Katolle kerrostuvat lumi ja jää voivat alas äkkiarvaamatta pudotessaan olla hengenvaarallisia sekä rikkoa alle jäävää omaisuutta
lumenpudotus